Η λειτουργία της αίθουσας υγρασίας Benchtop

October 15, 2021

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η λειτουργία της αίθουσας υγρασίας Benchtop

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να εξετάσει την απόδοση των υλικών στα διάφορα περιβάλλοντα και να εξετάσει την ξηρά, ανθεκτική στη θερμότητα, κρύος-ανθεκτική, κρύος-ανθεκτική, και υγρασία-ανθεκτική απόδοση.

 

Είναι ένας απαραίτητος εξοπλισμός δοκιμής για την αεροπορία, τα αυτοκίνητα, τις εγχώριες συσκευές, τη επιστημονική έρευνα και άλλους τομείς. Χρησιμοποιείται για να εξετάσει και να καθορίσει την ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική και την ηλεκτρονική. Και άλλα προϊόντα και υλικά υποβάλλονται στην υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλή θερμοκρασία, το βαθμό ανταλλαγής θερμότητας ή τη δοκιμή προσομοίωσης των παραμέτρων και της απόδοσης αλλαγής του περιβάλλοντος θερμοκρασίας

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η λειτουργία της αίθουσας υγρασίας Benchtop  0 τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η λειτουργία της αίθουσας υγρασίας Benchtop  1

 

Η σταθερή υγρασία και η σταθερή αίθουσα θερμοκρασίας αναφέρονται σε μια αίθουσα δοκιμής που μπορεί ταυτόχρονα να εφαρμόσει την πίεση θερμοκρασίας και υγρασίας.

 

Η ανάπτυξη και η περάτωση των βιομηχανικών προϊόντων στις περιβαλλοντικές αίθουσες δοκιμής έχουν διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο. Εντούτοις, λόγω της πολυπλοκότητας το ίδιο του προϊόντος, πολλά προβλήματα έχουν εμφανιστεί στη λειτουργία της αίθουσας δοκιμής, και τα προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν εγκαίρως έχουν επεκτείνει πολύ τον κύκλο δοκιμής και έχουν επηρεάσει το προϊόν. Έργο ανάπτυξης.

 

Επομένως, οι ατέλειες προϊόντων μπορούν να αποφευχθούν με τη χρησιμοποίηση μιας περιβαλλοντικής αίθουσας δοκιμής προτού να πάει το προϊόν στην αγορά.

 

Η αίθουσα δοκιμής θερμοκρασίας και υγρασίας είναι η πιό βασική δοκιμή στο περιβάλλον

 

Η μικρές θερμοκρασία ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ κινήματος απελευθέρωσης και η αίθουσα δοκιμής υγρασίας που εισάγεται από το κίνημα απελευθέρωσης έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα

Μικρός, φορητός, benchtop σχέδιο

Ευρείες σειρές θερμοκρασίας και επιλογή όγκου

Αξιόπιστη απόδοση

Έλεγχος θερμοκρασίας και μονάδα επίδειξης

Έλεγχος υγρασίας και μονάδα επίδειξης

Προγραμματίσημος ελεγκτής οθόνης αφής χρώματος LCD

Πολυγλωσσική διεπαφή

USB και Ethernet