Να στείλετε μήνυμα
Xi'An LIB Environmental Simulation Industry
επιχείρηση
Προϊόντα
Θερμοκρασία αίθουσα υγρασία
Υγρασία θαλάμου δοκιμής
σταθερή αίθουσα υγρασίας
benchtop περιβαλλοντική αίθουσα
θερμική αίθουσα ανακύκλωσης
Αίθουσα θερμικού κλονισμού
Αίθουσα δοκιμής θερμοκρασίας
Θαλάμου δοκιμής διάβρωση αλάτι ψεκασμού
Ξένο θαλάμου δοκιμής
UV αίθουσα δοκιμής διάβρωσης
αίθουσα δοκιμής άμμου και σκόνης
Αίθουσα δοκιμής ψεκασμού νερού
αίθουσα δοκιμής όζοντος
Πυριατήριο με βιομηχανική
Περίπατος στην περιβαλλοντική αίθουσα
Επιβλαβείς αίθουσες δοκιμής αερίου του CO2 H2S SO2