Δοκιμή Chanmber εκτίμησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ IP κινήματος απελευθέρωσης

November 5, 2021

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δοκιμή Chanmber εκτίμησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ IP κινήματος απελευθέρωσης

Η δοκιμή εκτίμησης IP chanmber είναι κατάλληλη για την προστασία των εξωτερικών συσκευών φωτισμού και σημάτων και των αυτοκινητικών λαμπτήρων και των φαναριών.

 

Μπορεί να παρέχει τη ρεαλιστική προσομοίωση των διάφορων περιβαλλόντων όπως οι δοκιμές νερού και ψεκασμού στις οποίες τα ηλεκτρονικά προϊόντα και τα συστατικά τους μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της χρήσης. Προκειμένου να ανιχνευθεί η αδιάβροχη απόδοση των διάφορων προϊόντων.

 

Δοκιμή Chanmber εκτίμησης IP

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δοκιμή Chanmber εκτίμησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ IP κινήματος απελευθέρωσης  0 1.IPX1 η κάθετη δοκιμή σταλαγματιάς, η σειρά προστασίας IPX1 είναι ότι τα σταγονίδια νερού που πέφτουν κάθετα δεν έχουν κανένα επιβλαβές αποτέλεσμα
2. IPX2 15° έκλινε τη δοκιμή σταλαγματιάς, η σειρά προστασίας IPX2 είναι ότι τα σταγονίδια νερού που εμπίπτουν σε 15° της κάθετης κατεύθυνσης δεν έχουν κανένα επιβλαβές αποτέλεσμα

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δοκιμή Chanmber εκτίμησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ IP κινήματος απελευθέρωσης  1 3. Η δοκιμή ψεκασμού νερού IPX3 (μια δοκιμή βροχής τύπων ψεκαστήρων δοκιμής β βροχής τύπων ράβδων ταλάντευσης), η δοκιμή είναι να διευθυνθεί μια αδιάβροχη δοκιμή σε μια γωνία 60 βαθμού στο αριστερό και τις δεξιά πλευρές του δείγματος
4. Η δοκιμή παφλασμών νερού IPX4 (μια εκκρεμοειδής δοκιμή παφλασμών τύπων ψεκαστήρων δοκιμής β παφλασμών), η αδιάβροχη δοκιμή πραγματοποιείται σε 180 γωνίες βαθμού στο αριστερό και τις δεξιά πλευρές του δείγματος.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δοκιμή Chanmber εκτίμησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ IP κινήματος απελευθέρωσης  2 5. Δοκιμής ψεκασμού νερού IPX5 ολικής και γωνίας αδιάβροχη προστασία,
6. IPX6 ισχυρή δοκιμή ψεκασμού νερού, αδιάβροχη προστασία από το μεγάλο wavesAll-κύκλο και αδιάβροχη προστασία γωνίας